Tag Archive | کيسه صفرا

نقاطی از مريدين کبد 3-Liv

نقاطی از مريدين کبد 3-Liv

liv3

Liv-3 تاي چونگ (tai chong) – مکان بزرگ و با اهميت

نقطه Liv-3 بين استخوان هاي متاتارس اول و دوم کف پا و در فاصله 4 سانتيمتري از انتهاي انگشت شست پا قرار دارد.

نقطه Liv-3 باعث حمايت و هماهنگي کبد و کيسه صفرا شده و يانگ کبد را پايين مي فرستد.

 

موارد کاربرد Liv-3:

درد در قفسه سينه و پهلوها، چهره رنگ پريده، سردرد، اسهال، يبوست، تشنگي زياد، تهوع، آروغ زدن، دردهاي کيسه صفرا، مدفوع خوني، خلط خوني، احتباس ادراري، زانو درد، شکم درد، خونريزي از رحم، ورم زير بغل، تورم گلو، گواتر، فشار خون، سردرد، سرگيجه، بي خوابي، تشنج، اسکيزوفرني.

نقاطي از مريدين معده (ST-8) در طب سوزنی

 St-8  تو وِي (Tou wei) -گوشه سر

نقطه St-8 در گوشه پشتي گيجگاه و يک سانتيمتر در داخل مرز رويش مو قرار دارد.

نقطه St-8 باعث دفع باد، تقويت و هماهنگ کردن کبد و کيسه صفرا مي شود.

موارد کاربرد St-8 :

سردرد، چشم درد، اشک ريزش، ترشح بزاق، آروغ زدن و فلج يک طرفه دستها و پاها.