Tag Archive | سفتي گردن

نقاطي از مريدين معده (ST-6)

 St-6 جيا چي (Jia che)- حمل کننده گونه

نقطه St-6  درست در بالا و جلوي زاويه فک قرار دارد.

نقطه St-6 باعث دفع باد و فعال شدن مريدين معده مي شود.

 

موارد کاربرد St-6:

فلج صورت، قفل شدن فک، دندان درد، سفتي گردن و التهاب غده پاروتيد.

نقاطي از مريدين روده بزرگ (15-LI)

نقاطي از مريدين روده بزرگ (15-LI)

li15

LI-15 جيان يو (Jian yu)- گوشه شانه

    نقطه LI-15 در زير زائده آکروميون استخوان ترقوه (بر روي شانه) قرار دارد.

نقطه LI-15  باعث دفع باد مي گردد.

 

موارد کاربرد LI-15:

درد شانه،فلج، سفتي گردن.