Tag Archive | بي اشتهايي

نقاطي از مريدين کليه (KI-6)

 KI-6  جائو  هاي (Zhao hai) – درياي درخشان

نقطه KI-6 درست در زير قوزک داخلي پا و به فاصله يک سانتيمتر از لبه تحتاني آن قرار دارد.

نقطه KI-6 باعث هدايت چي (qi) کليه به سمت بالا مي شود. همچنين موجب تنظيم قلب، ريه و کبد مي گردد.

 

موارد کاربرد KI-6:

خشکي گلو، افسردگي، خستگي، بي خوابي، بي اشتهايي، سردي دستها وپاها، درد در شکم، اختلالات ادراري، احساس ترس و وحشت، تب، اختلالات قاعدگي، پرولاپس رحم، درد در چشم ها، گرفتگي گلو، لارنژيت، اختلالات مخچه، اشکال در تعادل و راه رفتن.

نقاطي از مريدين مثانه (17-UB)

UB-17 گِشو (ge shu) – نقطه ديافراگم

نقطه UB-17  به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري هفتمين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه  UB-17 باعث تنظيم خون، برطرف شدن رکود، تسکين فشار در قفسه سينه و تقويت کمبودها مي شود.

 موارد کاربرد UB-17:

عرق ريزش خودبخودي يا عرق ريزش در هنگام خواب، استفراغ خوني، فشار در شکم، بي اشتهايي، درد در پهلوها و شکم، خستگي، ضعف دستها و پاها، گرفتگي در گلو، دردهاي انقباضي، سرفه، سکسکه، کم خوني، کهير.

نقاطي از مريدين معده (18-ST)

St-18 روگن (Ru gen) – ريشه پستان

نقطه St-18 مستقيماً در زير نوک پستان و در فضاي بين دنده اي پنجم قرار دارد.

نقطه St-18  باعث خشک شدن رطوبت مي شود.

 

موارد کاربرد St-18:

درد و احساس پُري در قفسه سينه، احساس خفگي، تورم و درد بازوها، درد در پستان، دردهاي انقباضي در قسمت تحتاني شکم، اسهال، بي اشتهايي.