Tag Archive | اسهال

نقاطی از مريدين کبد 13-Liv

نقاطی از مريدين کبد 13-Liv

liv13

Liv-13 جانگ من (Zhang men) – پرده دروازه

     نقطه Liv-13 در انتهاي آزاد دنده يازدهم قرار دارد.

نقطه Liv-13 باعث حمايت و هماهنگي طحال شده، رطوبت را خشک مي کند و چي (qi) را به سمت ريه ها و کليه ها هدايت مي نمايد.

 

موارد کاربرد Liv-13:

اتساع شکم، درد در قفسه سينه و پهلوها، بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، چاقي، بزرگ شدن طحال، تشنگي زياد، اختلالات تنفسي، لاغري، اسهال، زياد شدن ادرار، درد در عضلات شانه و بازوها، هپاتيت.

 

نقاطي از مريدين معده (18-ST)

St-18 روگن (Ru gen) – ريشه پستان

نقطه St-18 مستقيماً در زير نوک پستان و در فضاي بين دنده اي پنجم قرار دارد.

نقطه St-18  باعث خشک شدن رطوبت مي شود.

 

موارد کاربرد St-18:

درد و احساس پُري در قفسه سينه، احساس خفگي، تورم و درد بازوها، درد در پستان، دردهاي انقباضي در قسمت تحتاني شکم، اسهال، بي اشتهايي.