Tag Archive | استفراغ

نقاطي از مريدين ِرن (REN-12)

نقاطي از مريدين ِرن (REN-12)

ren2-15

Ren-12 جونگ وان (Zhong wan) – مجراي مرکزي معده

نقطه Ren-12  به فاصله 10 سانتيمتري بالاي ناف قرار دارد.

نقطه Ren-12 باعث تنظيم معده و هماهنگي چي (qi) آن مي شود.

                       

موارد کاربرد Ren-12:

درد، احساس پُر بودن معده، استفراغ، ترش کردن، بي اشتهايي، اسهال، تب، گرفتگي عضلات، اضطراب.

نقاطي از مريدين معده (25-ST)

St-25 تيان شو (Tian shu) – محور آسمان

نقطه St-25 به فاصله 5 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به ناف قرار دارد.

نقطه St-25 باعث هماهنگي جريان چي (qi) در روده بزرگ مي شود.

 

موارد کاربرد St-25 :

احساس پُري در معده، آروغ زدن، استفراغ، اسهال، درد معده، نفخ، خس خس سينه، احتباس ادراري، ادرار زياد، قاعدگي نامنظم، مدفوع شُل و حاوي خون، دردهاي انقباضي در قسمت تحتاني شکم، يبوست، اسهال خوني.