نقاطي از مريدين مثانه (15-UB)

UB-15 شين شو (Xin shu) – نقطه قلب

  نقطه UB-15 به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائد ه خاري پنجمين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه UB-15  باعث ثبات قلب، آرام شدن روان، تنظيم خون و تنظيم شدن چي (qi) قلب مي شود.

 موارد کاربرد UB-15:

سرفه، خلط خوني، احساس فشار و در سينه، بي قراري، طپش قلب، بي نظمي در ضربان قلب، عصبي شدن، فراموشي، عرق ريزش زياد، قرمزي بيش از حد لب ها، نيمه بدن، تهوع، آروغ زدن، تب، بي خوابي.