نقاطي از مريدين روده کوچک (SI-3)

SI-3 هو شي (Hou xi) – جوي پشتي

نقطه SI-3 را مي توان در هنگامي که دست به حالت مشت در آمده است در انتهاي انگشت کوچک و بر روي برجستگي ايجاد شده در مرز بين پوست روشن و پوست تيره پيدا نمود.

                        نقطه SI-3 باعث دفع باد-حرارت شده، عضلات را شُل نموده، روده کوچک را فعال مي کند و باعث آرام شدن روان    مي گردد.

 

موارد کاربرد SI-3:

تب، سرفه، در قفسه سينه، اختلالات بينايي، خونريزي از بيني، گرفتگي بيني، عرق ريزش شبانه، وزوز گوش، ناشنوايي، درد گردن، سر درد، شانه درد، پشت درد، اسپاسم، تهوع، آروغ زدن، تشنجات صرعي، يرقان.