طب سوزنی در درمان فلج صورت (فلج بل – فلج بلز Bell’s palsy)

طب سوزنی در درمان فلج صورت (فلج بل - فلج بلز Bells palsy)

فلج بلز

( کلینیک دکتر فرهاد همت خواه ) طب سوزني در درمان فلج صورت (فلج بل – فلج بلز Bell’s palsy) : از هر 5000 نفر، یک نفر هر سال در انگلستان به فلج یک طرفه صورت (فلج بل) مبتلا می شود. این بیماری در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد اما در سنین 15 تا 60 سالگی بیشتر شایع است. حدود 71 درصد بیماران بدون هیچ گونه درمانی بهبود می یابند اما در13 درصد موارد ضعف خفیف و در 16 درصد موارد ضعف متوسط تا شدید عضلات صورت باقی خواهد ماند. فلج بل به سبب التهاب عصب فاسیال ایجاد می شود اما علت ایجاد این التهاب هنوز مشخص نمی باشد. در درمان این بیماری از داروهای کورتون دار و ضد ویروس استفاده می شود. در فلج صورت می تواند موجب کاهش التهاب، افزایش گردش جریان خون در صورت و تحریک عصب و عضلات صورت شده و بیمار سریعتر بهبود می یابد. تحقیقات دانشمندان نشان داده است که انجام طب سوزنی به تنهایی و یا همراه با درمان دارویی می تواند باعث بهبودی قابل توجه بیماران مبتلا به فلج صورت گردد.
به روشهای مختلفی طب سوزنی می تواند به بهبود فلج بل کمک نماید که مهمترین آنها عبارتند از:
1- کاهش التهاب از طریق تقویت ترشح فاکتورهای تنظیم کننده عروقی و ایمنی.
2- افزایش خونرسانی موضعی از طریق گشاد نمودن عروق و بالا بردن سرعت جریان خون.
3- تحریک اعصاب و عضلات.

How acupuncture can help you
Clinical trials suggest that acupuncture is at least as effective as corticosteroids and may improve recovery in patients with Bell’s palsy, either used alone or in combination with drug treatment (Tong 2009; Li 2004). Note though that most of the trials to date have been of poor quality which allows only tentative conclusions to be reached (Chen 2010). (See Table overleaf)

Acupuncture may help in the treatment of Bell’s palsy by:

reducing inflammation, by promoting release of vascular and immunomodulatory factors (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijstra 2003);
enhancing local microcirculation, by increasing the diameter and blood flow velocity of peripheral arterioles (Komori 2009);
nerve and muscular stimulation