اثر طب سوزنی بر اگزما Medical acupuncture

اثر طب سوزنی بر اگزما Medical acupuncture

اگزما

( کلینیک دکتر فرهاد همت خواه) اثر طب سوزنی بر اگزما Medical : اگزمای آتوپیک (Atopic eczema) یا نام دیگر آن، درماتیت آتوپیک، یک بیماری پوستی التهابی شایع می باشد. مشخصات ویژه آن عبارتند از دانه های قرمز خارش دار که معمولا تمایل دارند که چینهای پوستی ( مثل پشت زانوها، چینهای آرنج، دور گردن) را درگیر نمایند که معمولا نسبتا خفیف می باشند. در مرحله حاد، ضایعات اگزمایی بصورت قرمز رنگ، ورم کرده و دارای دانه های آب دار می باشند. در مرحله مزمن، ضایعات خود را بصورت ضخیم شدن پوست نشان می دهند. اگزمای آتوپیک بیشتر در دوران کودکی دیده می شود. در بریتانیا، در 15 تا 20 در کودکان سنین مدرسه این مشکل دیده می شود. همچنین در 2 تا 10 درصد افراد بالغ نیز این وضعیت دیده می شود. . این بیماری در طی ماهها یا سالها چندین بار عود می کند. گرچه اگزمای آتوپیک در دوران کودکی بیماری خفیفی می باشد اما گاهی اوقات خارش، و ناراحتی هایی که ایجاد می کند باعث اختلال در خواب کودک شده و فعالیتهای او را محدود می نماید. علل بروز اگزما هنوز به درستی مشخص نشده اند و احتمالا به دلیل ترکیبی از عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی می باشند. درمانهای رایج این بیماری شامل استفاده از نرم کننده های پوست (کرمها ، پمادها و روغنها) و کرمهای دارای کورتون (مثل کرم بتامتازون) می باشد. همچنین به بیماران توصیه می شود که از استفاده از مواد شوینده ایی که باعث بدتر شدن مشکل می شوند خودداری نمایند. از مواجهه با عوامل تشدید کننده ای مثل مایتهای گردوغبار خانه، حیوانات پشم یا مو دار، حرارت بیش از حد و بعضی از مواد غذایی باید خودداری شود. گزارشهای متعددی از کلینیک های مختلفی در سرتاسر جهان وجود دارد که نشان می دهد طب سوزنی می تواند در بعضی موارد باعث بهبودی قابل توجهی در بیماران مبتلا به اگزمای آتوپیک شود. بطور کلی اعتقاد بر این است که طب سوزنی باعث تحریک سیستم عصبی و در نتیجه موجب

ترشح مولکولهای پیغامبر عصبی شیمیایی می شود. این تغییرات بیوشیمیایی در بدن باعث ایجاد اثراتی در مکانیسمهای هموستاتیک بدن می گردد که منجر به بروز اثراتی مثبت در وضعیت جسمی و روحی فرد می شود.
Atopic eczema (also known as atopic dermatitis) is a very common inflammatory skin condition.(Guidelines 2006) It is characterised by an itchy red rash that typically tends to involve the skin creases (e.g. behind the knees, folds of elbows, around the neck), and is usually relatively mild.(Emerson 1998) In the acute stage, eczematous lesions are poorly defined and red with oedema, vesicles, and weeping. In the chronic stage, lesions are marked by skin thickening.
The condition is most commonly seen during childhood: in the UK, it affects around 15-20% of school-age children at some stage, but also affects some 2-10% of adults.(Kay 1994; Williams 2000; Poyner 2001) Most of those affected have relapses and remissions over months or years.(Williams 2000) Although childhood atopic eczema is usually mild, itching, pain and discomfort, loss of sleep, and limitation of activities can disrupt everyday life, including schooling, and can cause considerable distress for children and their families.(Barnetson 2002) The causes of eczema are not well understood and are probably due to a combination of genetic and environmental factors(Cookson 2002), such as house dust mites,(Van Bever 2002) pollution,(Polosa 2001) and prenatal or early exposure to infections.(Kalliomake 2002)
Conventional treatments include emollients (as creams, ointments or bath oils), topical corticosteroid creams, and calcineurin inhibitors (tarcrolimus and pimecrolimus). Also, patients should be advised to avoid contact with soaps and detergents, and limit exposure to possible exacerbating factors such as house dust mite, furry animals, extremes of temperature and, in hypersensitive individuals, certain foodstuffs.(McHenry 1995; Poyner 2001)
In general, acupuncture is believed to stimulate the nervous system and cause the release of neurochemical messenger molecules. The resulting biochemical changes influence the body’s homeostatic mechanisms, thus promoting physical and emotional well-being. Stimulation of certain acupuncture points has been shown to affect areas of the brain that are known to reduce sensitivity to pain and stress (Hui 2010)